intro_page

VOOR WIE WORDEN VVP'S GEMAAKT?

Video Voortgangsplan is in te zetten voor verschillende hulptrajecten in de jeugdzorg en ggz. De methodiek is bijvoorbeeld te gebruiken voor de afronding van individuele hulptrajecten zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT) of Dialectische Gedragstherapie (DGT) – maar ook voor systemische hulptrajecten zoals Signs of Safety, Multisysteem Therapie (MST), geweldloos verzet of Relationele Gezinstherapie (RGT).

Uit een enquete-onderzoek, dat is gedaan bij een jeugdggz-organisatie, komen positieve resultaten over de ervaringen van cliënten en zorgprofessionals naar voren. Er zijn aanwijzingen dat VVp de duurzaamheid van het hulptraject bevordert: een overgroot deel van de cliënten en zorgprofessionals denken dat aan de hand van VVp de informatie van het hulptraject beter wordt onthouden. Een ander opvallend positief punt zijn de mogelijkheden tot social sharing: cliënten vinden het vaak geen probleem om transparant om te gaan met de VVp-video’s.

Verder valt de hoge waardering, door zowel de cliënten als de zorgprofessional, voor VVp op. Cliënten vinden het prettig om de samenvatting van het hulptraject, dat gericht is op de krachten, in de toekomst te kunnen blijven horen en zien. Zorgprofessionals vinden het een prettige manier om het hulptraject mee af te ronden, ook omdat het eindproduct VVp recht doet aan hun harde werken.

CONTRA-INDICATIE VOOR VVP ZIJN:
  • Geen vooruitgang tijdens het hulptraject
  • Doelen en positieve beïnvloeders kunnen niet concreet omschreven worden.
  • Kinderen jonger dan 4 jaar.
  • Geen machtiging voor plaatsing video’s op YouTube
AIzaSyAEfJC2iZg6CSIoPWqomxHgf-QsUFZ4uKA