Depositphotos_121023686_original

HOE WERKT VIDEO VOORTGANGSPLAN?

Het multimediapakket beslaat (deels) de laatste drie sessies van het hulptraject. VVp wordt in de twee na laatste sessie aan de cliënt geïntroduceerd, hem wordt gevraagd een machtiging te ondertekenen om de video’s op YouTube te plaatsen. Ook wordt nagedacht over de mogelijkheden van social sharing. In de één na laatste sessie laat de zorgprofessional de cliënt brainstormen over de acties, geleerde vaardigheden en informatie die voor vooruitgang heeft gezorgd op de bij aanvang van het hulptraject gestelde doelen. De zorgprofessional heeft tijdens de sessies een oplossingsgerichte houding. Het multimediapakket wordt na de één na laatste sessie door de zorgprofessional digitaal geconstrueerd en in de laatste sessie aan de cliënt uitgereikt.

DIGITAAL CONSTRUEREN

Voor het digitaal construeren van het multimediapakket wordt gebruik gemaakt van een drietal softwareprogramma’s: Prezi, OBS Studio en YouTube. Prezi is een presentatieprogramma waarin de informatie, die in samenwerking met de cliënt is vergaard, wordt ingevoegd en gepresenteerd. Met OBS Studio kan een screencapture worden gemaakt; hiermee worden de VVp-video’s en de stem van de zorgprofessional opgenomen.

PRIVACY CLIËNT

VVp maakt gebruik van het populaire online videoplatform YouTube. Dit kan zorgen opwekken met betrekking tot de privacy van de cliënt: de VVp-link naar de video’s is echter uniek, deze kan alleen worden geopend door de cliënt. Bovendien worden er geen namen genoemd in de VVp-video’s en staat de vooruitgang van de cliënt centraal – niet op zijn of haar problemen.

THEORETISCH MODEL VOOR VIDEOCONSTRUCTIE

Voor een optimaal pedagogisch effect van de video’s wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘theoretische model voor videoconstructie’, dat is ontwikkeld door Van der Meij en Brar. De cliënt moet intrinsiek gemotiveerd raken om met het eindproduct aan de slag te gaan: het moet aantrekkelijk voor hem zijn om naar te kijken en luisteren. De VVp-video’s zijn te vergelijken met een therapeutische flashcard: met één klik kunnen de video’s op altijd in de buurt zijnde smartphone, tablet of laptop worden geopend. De meest waardevolle inzichten en technieken van het hulptraject zijn op deze manier altijd in de buurt, ook op moeilijke momenten.

SOCIAL SHARING

Social sharing is een essentiële functie van VVp. De video’s kunnen eenvoudig worden gedeeld met belangrijke andere mensen. Met de cliënt wordt in kaart gebracht welke supporters (formele en informele mensen uit het netwerk van de cliënt, zoals gezin, familie, vrienden, school, hulpverlening etc.) de VVp-video’s mogen zien. Een positief effect van het delen van de video’s met zijn supporters is dat de resultaten gegeneraliseerd kunnen worden. Supporters krijgen inzicht in de positieve beïnvloeders van het hulptraject en het terugvalpreventieplan, waardoor zij meer handvatten krijgen om de cliënt te ondersteunen. Ook kan VVp helpen met het verzorgen van een goede overdracht tussen zorgprofessionals en organisaties: als de cliënt opnieuw een hulptraject nodig heeft, levert VVp de informatie over de eerder gestelde doelen, de wijze waarop vooruitgang is geboekt en acties bij een terugval.

UITROLLEN VVP

In de laatste sessie wordt het multimediapakket uitgerold aan de cliënt. Hij ontvangt de VVP-link en samen met de zorgprofessional worden de VVP-video’s in combinatie met het werkdocument bekeken en geëvalueerd. De zorgprofessional stelt in samenwerking met de cliënt huiswerk op voor de periode na het hulptraject: periodiek wordt van de cliënt gevraagd om met het multimedia pakket aan de slag te blijven. Na afronding van het hulptraject verstuurd de zorgprofessional de VVP-link aan de supporters en ter herinnering uitgestelde e-mails aan de cliënt.

AIzaSyAEfJC2iZg6CSIoPWqomxHgf-QsUFZ4uKA